Zarządzenie Nr 27/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, póz.543 z późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 336 o pow. 1217 m2 położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 15 marca 2004 r. Rep."A" Nr 2622/2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie - Notariusz Maria Smólska. Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Martom - Traveland” sp. z o.o. w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 880


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057865
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości