Zarządzenie Nr 26/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 marca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2010".

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2010” w następującym składzie:

 

1. Małgorzata Filipowiak - Przewodniczący;

 

2. Ewelina Pisarkiewicz - Zastępca Przewodniczącego;

 

3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

4. Aneta Janowicz - Członek;

 

5. Janusz Sadowski - Członek.

 

§ 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu maja 2010r. II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2010r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2010, ostatnia aktualizacja: 17.03.2010, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238862
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości