Zarządzenie Nr 26/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 kwietnia 2005r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 pkt.1 i pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Ostróda , według katastru nieruchomości oznaczonych:

 

   - obręb Kątno działki Nr 134/2, Nr 134/3, Nr 134/5, Nr 134/6

 

   - obręb Tyrowo działka Nr 481

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 19.04.2005, ostatnia aktualizacja: 19.04.2005, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238435
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości