Zarządzenie Nr 25a/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 lutego 2014 roku
 
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe
 
     Na podstawie § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dyrektorzy jednostek podległych przekazują Wójtowi Gminy Ostróda sprawozdania budżetowe w wersji elektronicznej w systemie BeSTi@ oraz w wersji papierowej podpisane przez osoby uprawnione.
 
 § 2. Dane wykazane w sprawozdaniach przekazywanych w wersji elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach w wersji papierowej.
 
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek podległych.
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.02.2014r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.02.2014, ostatnia aktualizacja: 28.02.2014, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622669
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości