Zarządzenie Nr 25/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 marca 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Tomasz Kosecki - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda;

 

      § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony:


- na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położonej na działce oznaczonej nr 215/1 o pow. 0,1824 ha;

 

   - na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej jako działka nr 261/1 o pow. 1,0583 ha.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.03.2013, ostatnia aktualizacja: 05.03.2013, odsłon: 1 038


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058057
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości