Zarządzenie Nr 25/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 marca 2010 r.

 

w sprawie przedłużenia okresu użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 51/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

§ 1. Przedłuża się okres użyczenia nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Idzbark, stanowiące własność Gminy Ostróda z okresu 6 lat na okres 17 lat, tj. do 31 sierpnia 2025 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.03.2010, ostatnia aktualizacja: 03.03.2010, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214687
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości