Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 marca 2017 r.
 
w sprawie doprowadzenia przez Policję osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej
 
Na podstawie art.32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 poz.1534) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Zarządzam doprowadzenie przez Policję osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej niezwłocznie , jednak nie później niż do dnia 27 marca 2017 r. w godz. od 800 do 1130 przed Powiatową Komisję Lekarską w Ostródzie ul. Kościuszki 2 mieszczącą się w budynku Przychodni
 /w dawnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/.
 
§ 2. Obciążyć kosztami doprowadzenia osoby, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 
§ 3. Wykaz osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.03.2017r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2017, ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, odsłon: 608


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215840
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości