Zarządzenie Nr 24/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2011r.

 

w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2011 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./, w związku z § 15 pkt 1 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008r. zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1 ustalam dzień 22 i 26 kwietnia 2011 r. dniem wolnym od pracy za sobotę 1stycznia 2011r. dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda.

 

2 pracownikom przysługuje jeden dzień wolny do wyboru w taki sposób aby Urząd Gminy funkcjonował bez zakłóceń.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2011, ostatnia aktualizacja: 16.03.2011, odsłon: 1 069


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569120
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości