Zarządzenie Nr 24/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie: częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 19/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2008 r.

 

      § 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. uchyla się zapis dotyczący zmiany:

 

   - w dz. 801 - Oświata i wychowanie

 

   w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

   w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zwiększenie na kwotę 195 zł.

 

   w § 4300 - Zakup usług pozostałych w zakresie zmniejszenie na kwotę 195 zł.

 

   - w dz. 852 - Pomoc społeczna

 

   w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

 

   w § 3110 - Świadczenia społeczne w zakresie zmniejszenia na kwotę 20.000 zł.

 

   w rozdz. 85295 - Pozostała działalność

 

   w § 4300 - Zakup usług pozostałych w zakresie zwiększenie na kwotę 20.000 zł.

 

      §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.04.2008, ostatnia aktualizacja: 28.04.2008, odsłon: 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214288
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości