Zarządzenie Nr 24/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 marca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego

 

      Na podstawie § 14 ust. 1,2 i 3 załącznika do uchwały Nr V/25/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

      2. Maria Andrychowska - Zastępca przewodniczącego,

 

      3. Janina Roman - Sekretarz komisji,

 

      4. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - z głosem doradczym

 

      do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w uchwale budżetowej na 2007 rok wykazem zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

 

      § 2. Zadania komisji:

 

      1. Sformułowanie i opublikowanie ogłoszenia w sprawie postępowania konkursowego.

 

      2. Wykonanie uszczegółowionej koncepcji realizacji zadania na potrzeby ubiegających się o jego realizację.

 

      3. Przeprowadzenie postępowania konkursowego.

 

      § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 31 marca 2007r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Waldemar Cieśluk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2007, ostatnia aktualizacja: 20.03.2007, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238482
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości