Zarządzenie Nr 24/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu hydrantów p.poż. na terenie gminy Ostróda.

 

       Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Komisję ds. przeglądu hydrantów p.poż. na terenie gminy Ostróda w składzie:

 

       1. Roman Szewczyk - Przewodniczący;

 

       2. Władysław Jankiewicz - Sekretarz;

 

       3. Krzysztof Krześniak;

 

       4. Jan Ignaczewski;

 

       5. Krzysztof Ruczyński.

 

       § 2. Komisja do dnia 10 maja 2005 r. dokona przeglądu sieci hydrantów na terenie gminy oraz przedstawi Wójtowi Gminy w formie protokołu aktualnego stanu funkcjonowania hydrantów p.poż. oraz plan naprawy w/w urządzeń.

 

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214915
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości