Zarządzenie Nr 23/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lutego 2014 r.
 
w sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Rozwiązać umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste repertorium A nr 3477/1999 z dnia 16 grudnia 1999 roku, zawartą z Polskim Związkiem Działkowców, w części dotyczącej nieruchomości położonej w Gminie Ostróda w obrębie Morliny, oznaczonej działką ewidencyjną nr 10/40 o pow. 2,0473 ha.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.02.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.02.2014, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822470
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości