Zarządzenie Nr 23/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2011 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 38/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 2 do regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

 

TABELA

MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

 

 

Kategoria

zaszeregowania

Maksymalna  kwota w złotych

I

2.000,00

II

2.200,00

III

2.400,00

IV

2.600,00

V

2.800,00

VI

3.000,00

VII

3.200,00

VIII

3.300,00

IX

3.400,00

X

3.600,00

XI

3.900,00

XII

4.200,00

XIII

4.700,00

XIV

5.200,00

XV

5.700,00

 

XVI

6.200,00

XVII

6.700,00

XVIII

7.000,00

XIX

7.200,00

XX

7.300,00

XXI

7.500,00

XXII

7.700,00

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2011, ostatnia aktualizacja: 16.03.2011, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569147
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości