Zarządzenie Nr 23/07

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 2 marca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.  Nr  207, poz. 2108/  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda

 

      2. Anna Bujak - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda

 

      3. Monika Kobiałka - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda

 

      do przeprowadzenia III przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonej numerem 51/2 położonej w obrębie i miejscowości Wirwajdy.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt  Gminy  Ostróda

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 06.03.2007, ostatnia aktualizacja: 19.03.2007, odsłon: 852


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527100
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości