Zarządzenie nr 23/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy okresowego podtapiania głównej przepompowni ścieków w m. Kajkowo.

 

       Na podstawie §16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Zespół ds. analizy okresowego podtapiania głównej przepompowni ścieków w m. Kajkowo. w składzie:

 

       1. Jan Brzozowski - Przewodniczący;

 

       2. Roman Szewczyk - Sekretarz;

 

       3. Mirosław Markowski;

 

       4. Wacław Płotka;

 

       5. Grzegorz Bogdan;

 

       6. Józef Dobrowolski;

 

       7. Jan Ignaczewski;

 

       8. Andrzej Wygonowski.

 

       § 2. Zespół do dnia 06 maja 2005 r. przedstawi rozwiązania prawidłowego funkcjonowania przepompowni ścieków w m. Kajkowo.

 

       § 3. Celem działań, o których mowa w §1 jest podjęcie decyzji uniemożliwiających w przyszłości wylewanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych oraz docelowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki ściekowej w w/w rejonie.

 

       § 4. Zespół przedstawi Wójtowi protokół zawierający analizę stanu obecnego przepompowni oraz sugestię wykonania koniecznych napraw wraz z określeniem niezbędnych kosztów.

 

       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214607
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości