Zarządzenie Nr 23/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 marca 2004 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w/g ewidencji jako działka Nr 581/7 o pow. 1038 m2 położoną w obrębie Samborowo gmina Ostróda, stanowiącą drogę publiczną.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 872


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070461
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości