Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lutego 2014 r.
 
w sprawie: realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Ostróda na rok 2014.
 
     Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art.19 ust. 3 ustawy z dnia  26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 3 pkt 2 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz.850), zarządzenia Nr 262 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2014 roku oraz zarządzenia Nr 275 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku Wójt Gminy Ostróda-Szef Obrony Cywilnej Gminy zarządza, co następuje:
 
  § 1. Ustala się Wytyczne Wójta Gminy Ostróda – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w 2014 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Wprowadza się Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Ostróda w 2014 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
  § 3. Wprowadza się Plan szkolenia obronnego na terenie Gminy Ostróda na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
  § 4. Wprowadza się Plan realizacji zamierzeń obronnych na terenie Gminy Ostróda na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
  § 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy działających na administrowanym terenie do ustalenia wytycznych oraz kalendarzowych planów działania na rok 2014.
 
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2014r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2014, ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, odsłon: 906


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622512
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości