Zarządzenie Nr 22/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 marca 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.

 

      Na podstawie § 7 uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządza się co następuje:

 

      § 1.1. Powołuję komisję do oceny złożonych w roku 2013 wniosków o udzielenie dotacji celowej, które dotyczą:

 

1/ transportu i utylizacji wymiany pokryć dachowych zawierających azbest,

 

2/ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,

 

3/ budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

      2. W skład komisji wejdą:

 

1/ Jan Brzozowski - przewodniczący

 

2/ Roman Szewczyk - sekretarz

 

3/ Krzysztof Ruczyński - członek

 

4/ Tomasz Kosecki - członek

 

      § 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia do Wójta Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2013 oraz dokonaniu odbioru inwestycji wynikających z zawartych umów.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.03.2013r.

Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.03.2013, ostatnia aktualizacja: 05.03.2013, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058077
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości