Zarządzenie Nr 22/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 marca 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Ostródzie"

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na " Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Ostródzie " - powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

      3. Sekretarz Komisji - Artur Jabłonka;

 

      4. Członek Komisji - Teresa Ołowska.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527180
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości