Zarządzenie  Nr 2/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 03 stycznia 2014 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości.
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Idzbark, gminie Ostróda o obszarze 600 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 68/2, objętej księgą wieczystą Kw  Nr EL1O/00001870/9, stanowiącej własność małż. K i R.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 03 stycznia 2014 r. Rep. „A” Nr 15/2014 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 14-100 Ostróda - Notariusz Anita Maciejewska.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.01.2014r.
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2014, ostatnia aktualizacja: 03.01.2014, odsłon: 891


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622667
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości