ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 lutego 2018 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz dodatkowego dnia pracy w roku 2018
 
     Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – środa, 2 maja 2018 r.
 
  2. W dniu 2 maja 2017 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
     § 2. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – sobota, 19 maja 2018 r.
 
  2. W dniu 19 maja 2018 r. Urząd Gminy Ostróda będzie czynny.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.02.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2018, ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, odsłon: 383


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927104
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości