Zarządzenie Nr 21/ 08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 125/1 o pow. 4.000 m2, położonej w obrębie i miejscowości Szyldak, gm. Ostróda - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 10 kwietnia 2008 r. Rep. “A” Nr 2966/ 08 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/ 2 – Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż. Lecha i Elżbiety Dąbrowskich.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.04.2008, ostatnia aktualizacja: 11.04.2008, odsłon: 920


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213784
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości