Zarządzenie  Nr 21/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego  2007r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej:

 

      1. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 99/1 o pow. 0,3890 ha, położoną w obrębie Grabin, miejscowości Grabinek.

 

   a). Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 228,69 m2 stanowiący udział 54/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż 98,37 m2 stanowiący udział 28/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż 63,19 m2 stanowiący udział 18/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

      2. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 5/1 o pow. 0,3377 ha, położoną w obrębie i miejscowości Smykowo.

 

   a). Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 56,1 m2 stanowiący udział 26/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż 66,1 m2 stanowiący udział 32/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż 75,6 m2 stanowiący udział 26/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż 42,00 m2 stanowiący udział 16/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

      § 2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie Grabin, miejscowości Grabinek.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.03.2007, ostatnia aktualizacja: 06.03.2007, odsłon: 777


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236081
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości