Zarządzenie Nr 21/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 kwietnia 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie „Budowy chodnika w miejscowości Lipowo„

 

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie „Remontu Budowy chodnika w miejscowości Lipowo” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 26.04.2005, ostatnia aktualizacja: 26.04.2005, odsłon: 698


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214700
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości