Zarządzenie Nr 207/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 grudnia 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Grzegorz Kastrau – przewodniczący komisji, z-ca Wójta Gminy Ostróda;
 
2) Beata Czerkas członek komisji, sekretarz Gminy Ostróda;
 
3) Artur Lewartowski - członek komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
4) Łucja Fafińska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
§ 2. Komisja przeprowadzi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2022, ostatnia aktualizacja: 28.12.2022, odsłon: 40


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827673
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości