Zarządzenie nr 2/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 stycznia 2007r.

 

w sprawie powołania zespołu d/s opracowania wewnętrznych przepisów Urzędu Gminy Ostróda regulujących stosowanie Prawa zamówień publicznych, przebieg procesu inwestycyjnego oraz zasady regulacji finansowych w tym zakresie

 

      Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda nadanego Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda a z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuje się zespół d/s opracowania wewnętrznych przepisów Urzędu Gminy Ostróda regulujących stosowanie Prawa zamówień publicznych, przebieg procesu inwestycyjnego oraz zasady regulacji finansowych w tym zakresie, zwanym dalej zespołem w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Jan Brzozowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Teresa Ołowska - sekretarz;

 

      4. Magdalena Wajdyk - członek.

 

      § 2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie spójnego ze sobą pakietu dokumentów regulujących stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego przez gminę ze środków publicznych wraz z zagwarantowaniem zastosowania prawidłowych rozwiązań z zakresu finansów publicznych.

 

      § 3. Koordynatorem prac zespołu jest jego Przewodniczący.

 

      § 4. Zespół przedstawi Wójtowi Gminy propozycję rozwiązań o których umowa w § 2 do dnia 26 stycznia 2007r.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2007, ostatnia aktualizacja: 05.01.2007, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214575
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości