Zarządzenie Nr 206/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 grudnia 2022 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda działkę ewidencyjną nr 80/21 o powierzchni 0,0187 ha, położoną w obrębie Lipowiec oraz działki ewidencyjne nr 5/10, 5/51, 5/36, 5/48 i 14/11 o łącznej powierzchni 0,3651 ha, położone w obrębie Kraplewo.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 29.12.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.12.2022, ostatnia aktualizacja: 29.12.2022, odsłon: 35


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827506
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości