Zarządzenie Nr 2/05

Wójta Gminy Ostróda

6 stycznia 2004 roku

 

w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy

 

      Na podstawie § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie zmienionego Uchwałą Nr X/10/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001r. Nr 59, poz. 961) oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r. - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Ustanawiam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2005 roku.

 

   - dzień 2 maja 2005 roku w zamian za dzień 1 stycznia 2005 roku,

 

   - dzień 27 maja 2005 roku w zamian za 1 maja 2005 roku,

 

   - dzień 2 listopada 2005 roku w zamian za 25 grudnia 2005 roku.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2005, ostatnia aktualizacja: 11.01.2005, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238678
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości