Zarządzenie Nr 204/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
1) Grzegorz Kastrau – Przewodniczący komisji konkursowej,
2) Ewa Malinowska – Zastępca Przewodniczącego komisji konkursowej,
3) Kamila Małachowska – Sekretarz komisji konkursowej,
4) Aneta Janowicz – Członek komisji konkursowej,
5) Adrian Sadowski – Członek komisji konkursowej,
6) Łukasz Wolf – Członek komisji konkursowej
 
do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023, zgodnie z ogłoszonymi w dniu 06 grudnia 2022 r. otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych.
 
§ 2. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa Roczny program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 29.12.2022
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Kamila Małachowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.12.2022, ostatnia aktualizacja: 29.12.2022, odsłon: 23


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788674
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości