Zarządzenie Nr 02/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 stycznia 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego

 

      Na podstawie art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1. Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury, przetarg nieograniczony, lokalny na wykonanie zadań:

 

   - Kanalizacja sanitarna w Międzylesiu;

 

   - Sieć wodociągowa Międzylesie.

 

      2. Ustalam następujący skład Komisji:

 

   - Przewodniczący - inż. Jan Brzozowski - kierownik referatu IGK Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Sekretarz - Roman Szewczyk - inspektor referatu IGK Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - inż. Artur Lewartowski - kierownik referatu RGGiP Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - Danuta Kucharczyk - z-ca Skarbnika Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - Marek Wydrzyński - inspektor Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Celem Komisji jest wybór wykonawcy na wykonanie zadań:

 

   - Kanalizacja sanitarna w Międzylesiu;

 

   - Sieć wodociągowa Międzylesie w ramach programu SAPARD.

 

      4. Komisja wykonuje swoje czynności zgodnie z podręcznikiem procedur na wykonane robót KP-700-18-ARiMR/6/z zatwierdzony 05.11.2003r.

 

      § 2. 1. Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

 

      2. Komisja Przetargowa kończy działalność w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 960


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563931
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości