Zarządzenie Nr 202/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 grudnia 2022 r.
 
w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej
 
 
    Na postawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do działań i zachowań służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.
 
     § 2. Do obowiązkowych działań i zachowań, o których mowa w § 1, należy w szczególności zaliczyć:
 
  1) wykorzystywanie w możliwie największym stopniu naturalnego oświetlenia słonecznego;
 
  2) wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczeń (jeśli byłyby puste);
 
  3) gotowanie w czajnikach elektrycznych wyłącznie odpowiedniej do potrzeb ilości wody;
 
  4) wyłączanie urządzeń na czas przebywania pracowników poza terenem Urzędu (wyjścia służbowe lub prywatne) oraz bezwzględnie po godzinach pracy;
 
  5) ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;
 
  6) niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku lub czuwania (kopiarki, drukarki);
 
  7) niestosownie elektrycznych urządzeń grzewczych.
 
     § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda, Kierownikom Referatów Urzędu Gminy oraz samodzielnym stanowiskom.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.12.2022
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.12.2022, ostatnia aktualizacja: 14.12.2022, odsłon: 86


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827710
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości