Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lutego 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
   1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
   2) Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
 
   3) Tomasz Kosecki - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
      § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 27/2 o pow. 0,6354 ha.
 
      § 3. Traci moc zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 20.02.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.02.2014, ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622607
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości