Zarządzenie Nr 20/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 lutego 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:

 

- prawa użytkowania wieczystego jej nie zabudowanej części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 363/13 o pow. 934 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, gm. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostródzie ul. 3-go Maja 8.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 15 lutego 2007r. Rep. A Nr 703/2007 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2007, ostatnia aktualizacja: 20.03.2007, odsłon: 805


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238783
odsłon strony

Aktualnie mamy
60 gości