Zarządzenie Nr 199/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2022 r.
 
w sprawie włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 18 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§1. Postanawiam włączyć do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, przyjętej zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, następujący obiekt:
 
L.p.
Miejscowość
(adres)
Obiekt
Datowanie
Nr rejestru zabytków
397
Samborowo,
ul. Ostródzka 17
 14-100 Ostróda
Budynek murowany,    ob. Siedziba Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Koniec XIX – początek XX w.
---
 
§2. Kartę adresową nieruchomości, o której mowa w §1 włącza się do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.12.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.12.2022, ostatnia aktualizacja: 14.12.2022, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828089
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości