Zarządzenie Nr 198/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 9 grudnia 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz usługa doręczania i odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz usługa doręczania i odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Gminy Ostródapowołuje się komisję przetargową w składzie:
 
1) Przewodniczący – Beata Czerkas;
2) z-ca przewodniczącego – Grzegorz Kastrau ;
3) Członek – Katarzyna Grzeluk;
4) Członek – Anna Płecha;
5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
§2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.12.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.12.2022, ostatnia aktualizacja: 13.12.2022, odsłon: 31


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827876
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości