Zarządzenie Nr 197/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 grudnia 2022 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia oddać w użyczenie, na rzecz Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie, na okres trzech lat:
 
1)         część nieruchomości, oznaczonej jako dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00018899/0, tj.:
 
a)         lokal użytkowy Nr 1, o pow. użytkowej 64,60 m2, znajdujący się w budynku o numerze porządkowym 31, w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda,
 
b)         udział 20/100 części w gruncie dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 
2)         część nieruchomości, oznaczonej jako dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00013967/3, tj.:
 
a)         lokal użytkowy, o pow. użytkowej 76,00 m2, w budynku o numerze porządkowym 20b, w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda,
 
b)         udział 19/100 części w gruncie dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.12.2022
Osoba przekazująca: Ilona Rybarkiewicz

Sporządził/a: Ilona Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.12.2022, ostatnia aktualizacja: 07.12.2022, odsłon: 25


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828040
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości