Zarządzenie Nr 195/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 grudnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
    Na podstawie art. 8 ust.2 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1316 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Traci moc zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami.
 
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik do zarządzenia – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 31.12.2018
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.12.2018, ostatnia aktualizacja: 31.12.2018, odsłon: 339


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927208
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości