Zarządzenie Nr 19/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 lutego 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
   Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Beata Milewska-Piotrowska - członek komisji, pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
     § 2. Komisja przeprowadzi VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:
  1. działka nr 269/11 o pow. 0,1032 ha,
  2. działka nr 269/12 o pow. 0,1371 ha,
  3. działka nr 269/13 o pow. 0,0959 ha,
  1. działka nr 270/3 o pow. 0,2800 ha.
     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.02.2016, ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682849
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości