Zarządzenie Nr 19/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2010r.

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w składzie:

 

1. Gustaw Marek Brzezin - Gminny Komisarz Spisowy.

 

2. Andrzej Pęziński - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

 

3. Zdzisława Michałowicz - Sekretarz Gminnego Komisarza Spisowego.

 

4. Grażyna Car - Członek.

 

5. Maria Kubaszczyk - Członek.

 

6. Iwona Kubaszczyk - Członek.

 

7. Teresa Ołowska - Członek.

 

8. Ewelina Pisarkiewicz - Członek.

 

9. Łucja Fafińska - Członek.

 

10. Iwona Derbin - Członek.

 

11. Danuta Niemanowska - Członek.

 

12. Marek Wydrzyński - Członek.

 

13. Karol Hładyszewski - Członek.

 

14. Ewelina Blajda - Członek.

 

15. Artur Jabłonka - Członek.

 

§ 2. Bieżącą pracą Gminnego Biura Spisowego kieruje Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Sekretarza.

 

§ 3. Zadania Biura określają stosowne przepisy ustaw i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów wydanych przez organy administracji państwowej i statystycznej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2010, ostatnia aktualizacja: 23.02.2010, odsłon: 872


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238334
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości