Zarządzenie Nr 190/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych
 
     Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych
 
     § 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Grzegorz Kastrau, Zastępca Wójta - Przewodniczący Komisji;
 
2) Elżbieta Kulesza, inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji;
 
3) Teresa Ołowska, Skarbnik Gminy - Członek Komisji;
 
4) Beata Czerkas inspektor Referatu OSO - Członek Komisji.
 
     § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
  § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
     § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.12.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.12.2018, ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, odsłon: 306


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927417
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości