Zarządzenie Nr 18a/05

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 21 marca 2005r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia  Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z  dnia  15 marca 2005r.  w  sprawie  nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda  w pozycji dotyczącej wymiaru zatrudnienia:

 

   1) przy stanowisku ds. oświatowych w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i cyfrę „1” zastępuje się cyfrą „2”.

 

   2) wprowadza się następujące zmiany:

 

   a) przy Samodzielnym Stanowisku ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji cyfrę „1” zastępuje się cyfrą „2”.

 

   b) w rubryce „Razem” liczbę „40” zastępuje się liczbą „42”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 10.01.2006, ostatnia aktualizacja: 10.01.2006, odsłon: 717


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236016
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości