Zarządzenie Nr 189/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2017r.
 
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
    Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
    § 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
    1) Rafał Jarema - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu,
 
    2) Grzegorz Kastrau - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku,
 
    3) Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie,
 
    4) Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie,
 
    5) Elżbieta Jag lińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 
    6) Maciej Fryczyński -Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,
 
    7) Iwona Murzyn- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach,
 
    8) Robert Pestkowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
 
    9) Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie,
 
    10) Katarzyna Wrzesińska- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie,
 
    11) Elżbieta Mral- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach,
 
    12) Bożena Bohdziewicz- Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie,
 
    13) Danuta Niemanowska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 
    14) Jan Ignaczewski- Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.12.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.10.2019, ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, odsłon: 391


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569296
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości