Zarządzenie Nr 184/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
    1) Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
    2) Tomasz Kosecki– członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
    3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi:
 
    1) I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pietrzwałd, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 167/1 o powierzchni 0,3176 ha;
 
    2) III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej oznaczonej Nr 676/62 o powierzchni 0,1455 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.12.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.12.2018, ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, odsłon: 288


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11926968
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości