Zarządzenie  Nr 183/2022
Wójta Gminy Ostróda
  z dnia 15 listopada 2022 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
 
      Na  podstawie  art. 9g  ust. 2 i 5 ustawy  z  dnia  26  stycznia 1982 r.  -  Karta   Nauczyciela (Dz.U. z  2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1.1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną zwaną dalej „Komisją” do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Stańczuka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
    2.  W  skład  Komisji  wchodzą:
 
  1)  Ewa Malinowska - Przewodnicząca  Komisji,
 
  2)  Elżbieta Milewska - Sekita - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
  3)  Katarzyna Wrzesińska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
  4)  Barbara Kieszczyńska – ekspert,
 
  5)  Hanna Gawerska– ekspert,
 
  6)  Arkadiusz Łopatowski – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.
 
    3. Posiedzenie  Komisji  odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda,  ul. Jana III Sobieskiego 1, sala nr 401.
 
 § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem  podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 15.11.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.11.2022, ostatnia aktualizacja: 15.11.2022, odsłon: 45


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827675
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości