Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 stycznia 2022 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw płac.
 
Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw płac
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Grzegorz Kastrau-Zastępca Wójta Gminy Ostróda - Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Kulesza- Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji
3) Monika Klimowska- Kierownik Referatu Finansowego - Członek Komisji
3) Anna Płecha-Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda - Członek komisji     
 
§ 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.01.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.01.2022, ostatnia aktualizacja: 25.01.2022, odsłon: 115


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827761
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości