Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2014 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 348/52, położonej w obrębie Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda, na okres 3 lat.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.02.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2014, ostatnia aktualizacja: 18.02.2014, odsłon: 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622663
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości