Zarządzenie Nr 18/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1 ,art. 25 ust. 1 i 2 ,art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

1/ działka Nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położona w obrębie i miejscowości Kajkowo;

 

2/ działka Nr 284/8 o powierzchni 0,2900 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.02.2010, ostatnia aktualizacja: 17.02.2010, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238518
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości