Zarządzenie Nr 181/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 listopada 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego -Doposażenie serwerowni w Gminie Ostróda”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego - Doposażenie serwerowni w Gminie Ostróda”.
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Artur Jabłonka - przewodniczący,
  2) Grzegorz Kastrau - z-ca przewodniczącego,
  3) Kamil Klimowski - sekretarz.
 
     § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.11.2022
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.11.2022, ostatnia aktualizacja: 10.11.2022, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058144
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości