Zarządzenie Nr 18/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lutego 2007r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

   - działka Nr 284 o pow. 0,0600 ha, położona w obrębie i miejscowości Idzbark,

 

   - działka Nr 285 o pow. 1,2000 ha, położona w obrębie i miejscowości Idzbark,

 

   - działka Nr 302/1 o pow. 0,2119 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki,

 

   - działka Nr 166/59 o pow. 0,0608 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki,

  

   - działka Nr 215/2 o pow. 0,2002 ha, położona w obrębie i miejscowości Pietrzwałd,

 

   - działka Nr 13/1 o pow. 0,2900 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak,

 

   - działka nr 14 o pow. 0,8300 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2007, ostatnia aktualizacja: 20.03.2007, odsłon: 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214913
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości