Zarządzenie Nr 178/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 grudnia 2023 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
     Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się Panią Barbarę Sokół pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
    § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2023
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2023, ostatnia aktualizacja: 28.12.2023, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569307
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości